Bestyrelse og koordinatorer

Bestyrelsesmedlemmer
HH
Hans V. Hansen
Formand
File
Lene Qvortrup
Kasserer
File
Anna Movin
Bestyrelsesmedlem
PK
Per Klitte
Bestyrelsesmedlem
File
Claus Poulsen
Bestyrelsesmedlem
File
Mark Hvilsted
Bestyrelsesmedlem
CJ
Christian Lund Jeppesen
Bestyrelsesmedlem
File
Jens B. Pedersen
Bestyrelsesmedlem
File
Christian B. Godskesen
Bestyrelsesmedlem
Kontakt de forskellige udvalg i klubben

Formanden: - formand@mtbk-silkeborg.dk

Formanden har den overordnet overblik over klubben.


Kasserer: - kasserer@mtbk-silkeborg.dk

Kassereren styre de administrative aktiviteter i klubben. 

Opgaver:

 • Løbende foretage ind og udbetalinger. 
 • Bogføring af bilag.
 • Udarbejdelse af regnskab for året. Gennemgang med revisor og formand inde GF.
 • Indhentning af ”børneattester” på holdledere, der arbejder med børn under 18 år.
 • Tjekke e-Boks.


Medlemskoordinator: - medlemmer@mtbk-silkeborg.dk

Vores medlemskoordinator håndtere alle medlemmerne i klubben, ind- og ud-meldelse samt opkrævning af kontingent.

Opgaver:

 • Opdatere medlemsdatabasen.
 • Kontrol af kontingent betalinger.
 • Udsende påmindelser.
 • Svare på spørgsmål fra medlemmer vedr. Holdsport.


Event koordinator: - event@mtbk-silkeborg.dk

Vores event koordinator er en person der står for at samle trådende og koordinere de event og løb klubben afholder.

Opgaver:

 • Koordinere opgaver omkring afholdelse af løb.


Tøj ansvarlig: - toj@mtbk-silkeborg.dk

Vi har et lille lager af det mest brugte cykeltøj, kontakt vores tøj ansvarlige hvis du mangler noget. 

Opgaver:

 • Varetage salg af klubtøj til medlemmer, og håndtere betaling af disse.
 • Overblik af tøjbeholdning, og bestilling af nye varer.
 • Åbning af webshop 2 gange om året.


Kidz & Unge: - kidz@mtbk-silkeborg.dk

Vores Kidz og unge koordinator holder styr på vores to ungdomshold.

Opgaver:

 • Koordinere træning af vores yngste medlemmer.


Lager: - lager@mtbk-silkeborg.dk

Klubben råder over et lille lagerrum, hvor klubbens udstyr står opmagasineret. Klubbens udstyr består hovedsaglig af det udstyr vi bruger i forbindelse med Løbs event, telt, beach flag, udstyr til catering mm.

Opgaver:

 • Overblik over lageret.
 • Koordinere udlån af materiel.


Webmaster: - webmaster@mtbk-silkeborg.dk

Vedligehold af hjemmesiden og Holdsport.

Opgaver:

 • Koordinere og opdatere hjemmesiden.
Kontaktformular