Bestyrelse og kontakt

Profile Image
Formand
Per Klitte
Profile Image
Bestyrelsesmedlem/Kasserer
Lasse Olesen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Claus Poulsen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Mark Hvilsted
Profile Image
Bestyreksesmedlem/Webmaster
Frey Eberholst
Suppleant
Hans Verner Hansen
Profile Image
Suppleant
Jens Brahe Pedersen
Suppleant
Sandra Maria Treschow
Profile Image
Suppleant
Anna Movin

Hvilke opgaver har bestyrelsen?


Formanden: - formand@mtbk-silkeborg.dk

Formanden har den overordnet overblik over klubben.


Kasserer: - kasserer@mtbk-silkeborg.dk

Kassereren styre de administrative aktiviteter i klubben. 

Opgaver:

 • Løbende foretage ind og udbetalinger. 
 • Bogføring af bilag.
 • Udarbejdelse af regnskab for året. Gennemgang med revisor og formand inde GF.
 • Indhentning af ”børneattester” på holdledere, der arbejder med børn under 18 år.
 • Tjekke e-Boks.


Medlemskoordinator: - medlemmer@mtbk-silkeborg.dk

Vores medlemskoordinator håndtere alle medlemmerne i klubben, ind- og ud-meldelse samt opkrævning af kontingent.

Opgaver:

 • Opdatere medlemsdatabasen.
 • Kontrol af kontingent betalinger.
 • Udsende påmindelser.
 • Svare på spørgsmål fra medlemmer vedr. Holdsport.


Event koordinator: - event@mtbk-silkeborg.dk

Vores event koordinator er en person der står for at samle trådende og koordinere de event og løb klubben afholder.

Opgaver:

 • Koordinere opgaver omkring afholdelse af løb.


Tøj ansvarlig: - toj@mtbk-silkeborg.dk

Vi har et lille lager af det mest brugte cykeltøj, kontakt vores tøj ansvarlige hvis du mangler noget. 

Opgaver:

 • Varetage salg af klubtøj til medlemmer, og håndtere betaling af disse.
 • Overblik af tøjbeholdning, og bestilling af nye varer.
 • Åbning af webshop 2 gange om året.


Kidz & Unge: - kidz@mtbk-silkeborg.dk

Vores Kidz og unge koordinator holder styr på vores to ungdomshold.

Opgaver:

 • Koordinere træning af vores yngste medlemmer.


Lager: - lager@mtbk-silkeborg.dk

Klubben råder over et lille lagerrum, hvor klubbens udstyr står opmagasineret. Klubbens udstyr består hovedsaglig af det udstyr vi bruger i forbindelse med Løbs event, telt, beach flag, udstyr til catering mm.

Opgaver:

 • Overblik over lageret.
 • Koordinere udlån af materiel.


Webmaster: - webmaster@mtbk-silkeborg.dk

Vedligehold af hjemmesiden og Holdsport.

Opgaver:

 • Koordinere og opdatere hjemmesiden og Holdsport

Kontaktformular