Klubnyheder

Generalforsamling 2020

4. februar 2020, 14.29

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2020

Vi afholder generalforsamling onsdag den 26. februar kl 19:00. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i Sydbyhallerne, Jernbanevej 64, 8600 Silkeborg.

Dagsordene er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Godkendelse af budget 

7. Valg til bestyrelse 

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formand@mtbk-silkeborg.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


Klubnyheder