Klubnyheder

Generalforsamling 2019

29. januar 2019, 20.19

Kære alle, 


Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling. Den afvikles i Sydbyhallernes cafeterie onsdag d. 27. februar kl. 1930. 


Agendaen er:

  1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

8. Eventuelt


På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer

  • Max Roed Mikkelsen - Formand (genopstiller ikke)
  • Line Nitszch Pedersen - Løbskoordinator (genopstiller ikke)

Suppleanter

  • Rikke Stjernholm - Eventkoordinator (genopstiller ikke)
  • Klaus Vestergaard - Marketing og webkoordinator (genopstiller ikke)


Vi opfordrer alle medlemmer, nye som gamle, til at overveje en tjans som frivillig. i bestyrelsen. Der er virkeligt gode muligheder for at præge klubben, økonomien er sund og vi har nogle meget brede rammer for hvad der er muligt. Så har du gode ideer til hvordan klubben kan drives bedre, er du meget velkommen. 


Vedrørende indkomne forslag skal disse være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Altså senest d. 20.2.2019. Forslag sendes til formand@mtbk-silkeborg.dk. 


Vel mødt, 

Bestyrelsen

Klubnyheder