Klubnyheder

Generalforsamling 2018

9. januar 2018, 19.51


Kære Medlemmer, 

Så er det igen den tid på året hvor vi skal til at kigge i retning af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen afholdes Onsdag d. 21. februar kl. 19 i Sydbyhallernes Cafeterie.

Dagsorden er jf. vedtægerne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
  8. Eventuelt

Hvis i har forslag i ønsker behandlet skal disse være sendt til bestyrelse senest 13. februar på mail: formand@mtbk-silkeborg.dk 

Vel mødt

VH Bestyrelsen

Klubnyheder